«

»

نوامبر 22

ساروکوئیدوز

سارکوئیدوز چیست


سارکوئیدوز یک بیماری روماتیسمی می‌باشد که ریه پوست مفاصل و چشم و ارگان های دیگر را درگیر میکند ویژگی این بیماری وجود بافت گرانولوماتوز میباشد شروع این بیماری حدود یک درصد جامعه می‌باشد ولی در سیاه‌پوستان شروع آن بیشتر می باشد

علت سارکوئیدوز

علت سارکوئیدوز ناشناخته می باشد ولی علل ژنتیکی و همینطور وجود برخی عفونت‌ها محتمل است و معمولا در سن ۲۰ تا ۴۰ سالگی شایع تر می باشد

علائم بالینی

علائم بالینی سارکوئیدوز بستگی به ارگانهای مختلف درگیر دارد : این علائم عبارتند از:

درگیری ریوی

به صورت تورم غدد لنفاوی ناف ریه اختلالات انسدادی ریوی و اختلالات بافت ریه گزارش شده است

درگیری چشمی

درگیری چشمی به صورت یووئیت قدامی و خلفی و نوریک اپتیک گزارش شده گزارش شده و همچنین تورم غدد اشکی التهاب ملتحمه یا کراتوکنژنکتیویت نیست وجود دارد

ضایعات پوستی

به صورت اریتم ندوزوم لوپوس پرنیو و ندول های زیر جلدی و پوستی پلاک و آلوپسی و گزارش شده است داکتیلیت

ضایعات خونی

به صورت التهاب کبد بزرگی طحال و تورم غدد لنفاوی و آدنوپاتی وجود دارد

علائم عصبی

مثل درگیری اعصاب مغزی و محیطی ممکن است گزارش شود

علائم مفصلی

علائم درگیری مفاصل به صورت تورم مفاصل یا آرتریت کیست استخوانی میوپاتی ها التهاب عضله گزارش شده است

سایر ارگان‌های

احتمال درگیری سایر ارگان ها مثل کبد سینوس‌ها در گوارش غدد و کلیه وپستان نیز وجود دارد


تشخیص سارکوئیدوز


برای تشخیص سارکوئیدوز میتوان از چهار روش عمده کمک گرفت .
یکی از مهمترین آنها علائم بالینی می باشد که درگیری ریوی و تورم غدد لنفاوی و اعلام ریوی مثل سرفه و تنگی نفس می باشد و همینطور درگیری ارگان‌های مختلف دیگر

علامت دوم که کمک به تشخیص می کند وجود علائم آزمایشگاهی می باشد که در آن آنزیم ACE افزایش می یابد

علامت سوم :رادیولوژی و سی تی اسکن ریوی است که تورم غدد لنفاوی دو طرفه را نشان میدهد

در آخر بیوپسی از بافت درگیر مثل ضایعات پستان و پوستو ریه می باشد که بطور تیپیک ضایعات گرانولوماتوز را مشخص می‌کند .
دو سندرم مختلف سارکوئیدوز وجود دارد که این دو سندرم ها به نام های لوف گرن و هرفودت ،حالت های نادر سارکوئیدوز بوده که با علائم تب تورم غدد پاروتید تورم مفصل و علائم مختلف دیگر مخزن ضایعات پوستی مشخص می شود

درمان سارکوئیدوز


درمان بستگی به علائم بالینی دارد
اگر هر کدام از علائم،تب ،آرتریت ،درگیری ریوی ،درگیری چشمی و ضایعات پوستی مثل اریتم ندوزوم در بیمار وجود داشته باشد با استفاده از داروهای مثل کلشی سین و پردنیزولون و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی اقدام به درمان نموده و در صورت شدید بودن علائم می‌توان از متوترکسات و داروهای سرکوب گر ایمنی دیگر استفاده نمود