«

»

دسامبر 07

درد دست و پا

علل شایع درد دست و پا


یکی از شکایت های شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های روماتولوژی , درد در دست و پا و مفاصل یا به عبارتی درد عمومی می باشد .
برای درد عمومی یا درد دست و پا علل مختلفی وجود دارد که عمده تا به علل سیستمیک یا بیماری‌های خونی و همینطور روماتیسمی مشکوک باشیم .
لیست بلند بالایی از عوامل مسبب درد عمومی وجود دارد .

بیماریهای روماتیسمی یا التهابی


بیماری های روماتیسمی یکی از مهمترین و شایع ترین علل درد عمومی یا درد دست و پا می باشد .
معمولاً این بیماران در هنگام شب دچار تشدید درد شده و هنگام بیدار شدن از خواب دچار خشکی صبحگاهی مفاصل می باشد .
هنگام روز درد در این بیماران نسبت به شب کاهش می یابد .
معمولا درد و تورم و حساسیت مفاصل کوچک و بزرگ همراه با گرمی موضوع دردناک در معاینه یافت می شود


دردهای ناشی از بیماری های عفونی و سیستمیک


بسیاری از بیماری‌های عمومی مثل تب مالت سل و حتی در مواقع کوتاه مدت سرماخوردگی آنفولانزا و عفونت های ویروسی با درد عمومی مشخص میشود .

بیماری های سرطانی و بدخیمی ها


بسیاری از بیماری های سرطانی و بدخیمی ها ممکن است با درد عمومی بروز نماید به عنوان مثال لوسمی ها یا انواع سرطانهای خون دچار علائم درد دست و پا و کمر درد و مفاصل و درد عمومی می شوند .

معمولا بدخیمی ها را با معاینات مخصوص و تشخیص های رادیولوژیکی و سونوگرافی و سایر مدالیتی های تشخیصی می توان تشخیص داد.

بیماریهای روانپزشکی یا سایکوسوماتیک

سردسته این بیماری ها فیبرومیالژیا است که در این حالت فرد دچار درد عمومی و درد دست و پا و مفاصل می شود با این حال تمام آزمایشات و اکثر معاینات ترمال می باشد این بیماران
معمولاً از خستگی و درد عمومی شاکی می باشند .
باید برای تشخیص بیمار سایر علل درد دست و پا رو بررسی و آنها را رد کرد .