«

»

ژانویه 01

اقدامات لازم برای کمردرد های مکانیکی (دیسک کمر و سیاتیک)

1- دو روز بخوابید
2- بعد از دو روز به آهستگی فعالیت را شروع کنید
3- از پله ها بالا و پایین نروید
4- از خم کردن کمر خود داری کنید
5- از برداشتن اجسام سنگین خودداری کنید و اجسام سبک را تا مدتی با احتیاط بردارید
6- از توالت فرنگی استفاده کنید
7- بعد از حدود یک هفته راه رفتن در آب را شروع کنید.
8- لاغر شوید و از اضافه وزن خودداری کنید
9- بعد از حدود 3 هفته از ورزش ها تقویت عضلات کمر (ورزش های ویلیامز) استفاده کنید.
10- برای نماز از میز و صندلی استفاده کنید.
11- از در مان های متفرقه و ناشناخته اجتناب کنید.

سیاتیک