«

»

فوریه 18

دیسک کمر و گردن چگونه ایجاد می شود؟ (+فیلم)

در فیلمهای زیر می توانید نحوه ایجاد دیسک کمر و گردن را مشاهده کنید:

فیلم اول

 

 

 

فیلم دوم: