«

»

دی ۱۱

اقدامات لازم برای کمردرد های مکانیکی (دیسک کمر و سیاتیک)

۱- دو روز بخوابید
۲- بعد از دو روز به آهستگی فعالیت را شروع کنید
۳- از پله ها بالا و پایین نروید
۴- از خم کردن کمر خود داری کنید
۵- از برداشتن اجسام سنگین خودداری کنید و اجسام سبک را تا مدتی با احتیاط بردارید
۶- از توالت فرنگی استفاده کنید
۷- بعد از حدود یک هفته راه رفتن در آب را شروع کنید.
۸- لاغر شوید و از اضافه وزن خودداری کنید
۹- بعد از حدود ۳ هفته از ورزش ها تقویت عضلات کمر (ورزش های ویلیامز) استفاده کنید.
۱۰- برای نماز از میز و صندلی استفاده کنید.
۱۱- از در مان های متفرقه و ناشناخته اجتناب کنید.

سیاتیک