بایگانی برچسب: تشخیص روماتیسم

مارس 26

تشخیص روماتیسم مفصلی

برای تشخیص روماتیسم مفصلی نیاز به وجود معیارهای تشخیصی هست.و تنها با مثبت بودن یک یا چند آزمایش نمی‌توان تشخیص را مطرح یا رد کرد. معیارهای تشخیص روماتیسم مفصلی درگیری دو مفصل بزرگ – 1 نمره درگیری یک تا سه مفصل کوچک – 2 نمره درگیری چهار تا ده مفصل کوچک – 3 نمره درگیری …

ادامه‌ی مطلب »