«

»

ژانویه 14

چشم و بیماری های روماتیسمی

چشم و بیماری های روماتیمسی

رابطه ی چشم و بیماری های روماتیسمی

بسیاری از بیماری‌های روماتیسمی تظاهرات چشمی دارند و ممکن است این علائم چشمی قبل از شروع سایر علائم روماتیسم ایجاد شود.بنابراین در صورت بروز بیماری‌های چشمی مقاوم به درمان و یا تکرار شونده حتماً باید به بیماری روماتیسمی به‌عنوان علت زمینه ای مشکوک شد

اثرات بیماری های روماتیسمی بر چشم

به طور خلاصه به تعدادی از این بیماری ها اشاره می کنیم :

یووئیت اتاق قدامی در بیماری‌های آنکیلوزینگ اسپوندیلیت و آرتریت های واکنشی و بهجت اشاره شده است که به شکل قرمزی چشم و درد و تاری دید بروز می‌کند.

یووئیت اتاق خلفی در مواردی مثل بهجت و سارکوئیدوز گزارش شده است که با تاری دید و کدورت در دید خود را نشان می دهد

اسکلریت و اپی اسکلریت در مواردی مثل روماتیسم مفصلی گزارش شده است. که به صورت قرمزی و دردناک بودن چشم بروز می‌کند و گاهی ممکن نکروز و آسیب شدید تر شده و باعث پارگی یا سوراخ شدگی شود.

اگزوفتالمی یا بیرون زدگی چشم در مواردی مثل وگنر و تیروتوکسیکوز و سندروم IgD4 دیده میشود.

آسیب عصب چشمی یا نوریت اپتیک در بیماریهایی مثل لوپوس و بهجت مشاهده می گردد.

لخته و التهاب عروق چشمی که در بیماری های سندروم آنتی فسفولیپید و بهجت دیده می‌شود.

خشکی چشم یا کراتوکونژکتیویت در شوگرن دیده می‌شود که شکل ممکن است اولیه یا ثانویه باشد و معمولا با خشکی دهان نیز همراه است.

بیماری سارکوئیدوز ممکن است با درگیری چشمی و قرمزی چشم همراه باشد.

جمع بندی

با توجه به موارد ذکر شده در بیماری های چشمی بهتر است یا مسائل روماتیسمی و سایر بیماریهای داخلی نیز مظنون شد.

برای توضیحات بیشتر در هر مورد از بیماری های ذکر شده به مبحث اختصاصی آن بیماری در همین سایت مراجعه فرمایید.