«

»

مه 19

نوبت دهی تلفنی مطب فعال گردید

قابل توجه مراجعان محترم

قابلیت نوبت دهی تلفنی مطب آقای دکتر حسینعلی فعال گردید

برای اخذ نوبت تلفنی میتوانید با شماره تلفن

09903283828

تماس حاصل فرمایید

همچنین برای نوبت دهی آنلاین می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید :

نوبت دهی آنلاین