«

»

نوامبر 08

نقرس و بیماری های کلیوی (GOUT)

نقرس و روشهای درمان آن

انواع بیماری های کلیوی در بیماری های نقرس و اسید اوریک بالا وجود دارد. آمار ها نشان می دهد که ۴۰ درصد بیماران نقرسی دچار دفع پروتئین در ادرار می باشند و ۱۰ درصد مرگ بیماران نقرسی به دلیل مشکلات کلیوی می باشد. کسانی که دچار سنگ های ادراری می باشند ، ممکن است به دلیل اسید اوریک بالا دچار این عارضه شده باشند . از طرف دیگر رسوب اسید اوریک در کلیه باعث شیوع بیشتر افزایش فشار خون و نارسایی کلیوی می شوند لذا توصیه می شود بیماران نقرسی در خصوص پایین آوردن اسید اوریک جدی تر اقدام نمایند اگر سنگ کلیوی دارید باید حتما از نظر میزان اسید اوریک بررسی شده و در صورت بالا بودن اسید اوریک حتما به پزشک روماتولوژیست یا فوق تخصص کلیه مراجعه کنید.