«

»

ژانویه 25

نقرس کاذب چیست ؟

نقرس کاذب چیست ؟

نقرس کاذب

این بیماری علائمی شبیه نقرس دارد ولی تفاوت هایی با آن دارد:

  • علت ایجاد کننده این بیماری بالا بودن اسید اوریک نبوده بلکه اختلال در رسوب کریستال های دیگری به نام کلسیم پیرو فسفات می باشد
  • معمولاً رسوب کریستال ها در چند مفصل ممکن است همزمان ایجاد شود
  • سنین بالاتر ایجاد شده و افراد مسن معمولاً درگیر می‌شود
  • معمولاً مفاصل زانو و مچ دست و مفصل پوبیک بیشتر درگیر می‌شود

سایر علائم بالینی مثل عود مکرر و بهبودی خود به خودی شبیه نقرس اسید اوریکی می باشد.

این بیماری در کسانی که اختلال کلسیم و فسفر و آهن و مینرال رو دارند بیشتردیده می شود.

درمان

دارو های این بیماری مثل داروهای نقرس اسید اوریکی عبارتند از:

  • کلشیسین
  • پردنیزولون
  • ایندومتاسین
  • برطرف کردن عوامل زمینه‌ای