«

»

سپتامبر 23

معرفی دو کتاب در حوزه روماتیسم کودکان

با توجه به سوالات و ابهامات مراجعین در خصوص روماتیسم کودکان لازم دانستیم دو کتاب مفید که در سالهای اخیر در حوزه روماتیسم کودکان منتشر شده است خدمت بازدید کنندگان سایت معرفی نماییم.

روماتیسم کودکان , آرتریت در کودکان , داروهای مورد استفاده در بیماریهای روماتیسمی کودکان

کتاب اول: آرتریت در کودکان: راهنمای کاربردی برای والدین”

کتاب دوم: “داروهای مورد استفاده در بیماریهای روماتیسمی کودکان”

اولین کتاب، کتابی است با عنوان “آرتریت در کودکان: راهنمای کاربردی برای والدین” تالیف ودود جوادی‌پروانه،رضا شیاری،خسرو رحمانی (اعضای هیات علمی گروه روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). این کتاب در 96 صفحه به صورت رنگی در سال 1395 در تهران منتشر شده است. این کتاب به موضوع آرتروز روماتیسم‌گونه در کودکان –پرسش‌ها و پاسخ‌ها پرداخته که می تواند برای خوانندگان مفید باشد.

معرفی این کتاب:

مدتها بود چهره مادران، پدران و کودکانی در ذهن مان نقش بسته بود که وقتی تشخیص روماتیسم را به آنها می گفتیم دنیایی از تعجب نا باروری و سوال بودند . نمی دانستند با چه چیزی سر و کار دارند و همه چیز هنگام رویارویی با آن عجیب به نظر می رسد .

خوانندگان گرامی میتوانند برای تهیه این کتاب از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

https://www.ketabpezeshki.com/product/32196/آرتریت-در-کودکان-راهنمای-کاربردی-برای-والدین

کتاب دوم، کتابی است با عنوان “داروهای مورد استفاده در بیماریهای روماتیسمی کودکان”  که این کتاب نیز توسط

ودود جوادی‌پروانه، رضا شیاری، خسرو رحمانی، فاطمه فرشته‌مهرگان (اعضای هیات علمی گروه روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) در 120 صفحه در سال 1396 منتشر گردیده است.

خوانندگان گرامی میتوانند برای تهیه این کتاب از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

https://www.ketabpezeshki.com/product/32194/داروهای-مورد-استفاده-در-بیماریهای-روماتیسمی-کودکان