«

سپتامبر 13

مراقبت های لازم در بیماران روماتیسمی مبتلا به کرونا

سوالی که اغلب بیماران از ما می‌پرسند این است که در صورتی که بیمار روماتیسمی دچار کرونا شود، چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟

درست است که بیماران روماتیسمی معمولاً داروهای سرکوبگر ایمنی مصرف می کند و این موضوع برای بیماران نگران کننده می باشد ولی این موضوع آنقدر اهمیت ندارد. یعنی مزایای داروهای روماتیسمی بسیار بیشتر از معایب آنهاست و از طرف دیگر باید در نظر گرفت دارو های پردنیزولون و سایر کورتون ها خود جلوی تحریک سیستم ایمنی را می‌گیرند و در بیماران کرونایی میتوانند مانع صدمه زدن به بیمار بشوند و حالت پیشگیرانه دارند.

در صورتی که بیمار روماتیسمی دچار کرونا شود لازم است موارد زیر را رعایت نماید :

  • قطع مصرف داروهایی مثل متوترکسات آزاتیوپرین لفلونوماید و داروهای بیولوژیکی
  • ادامه مصرف داروهای پردنیزولون و سایت داروهای کورتونی با دوز قبلی
  • ادامه مصرف داروهای مثل هیدروکسی کلروکین و سولفاسالازین و داروهای ضد التهابی مثل ایندومتاسین

در صورت امکان با پزشک معالج در این مورد مشورت شود.

جمع بندی

باید در نظر گرفت که بیماران روماتیسمی نسبت به سایر بیمارانی که داروهای سرکوبگر ایمنی می‌گیرند لزوماً دچار افزایش شدت کرونا نمیشوند. ممکن است این داروها تا حد زیادی به کمک بیمار نیز بیایند. با مراجعه به پزشک میتوان هم مراقب علائم کرونا شد و هم از عود بیماری روماتیسمی جلوگیری کرد.