«

»

ژانویه 01

رژیم غذایی در بیماری نقرس

 

رژیم غدایی در نقرس که عمدتاً برای کاهش اسید اوریک استفاده می شود به قرار زیر است:
1- محدودیت انواع گوشت از جمله (گوشت قرمز، سفید، ماهی، میگو ، دل و قلوه و…)
2- محدودیت حبوبات
3- محدودیت الکل
لازم به ذکر است که بعضی غذاها از جمله لبنیات و گیلاس سیاه می تواند مفید باشد.