«

»

سپتامبر 21

روماتیسم کودکان

انواع بیماری های روماتیسمی در تمامی سنین وجود دارد. در کودکان بیماری های روماتیسمی متعددی مشاهده می شود که معروف ترین آنها تب روماتیسمی است که با گلو درد چرکی ارتباط دارد .

خوشبختانه این نوع روماتیسم امروزه با درمان مناسب پنی سیلین شیوع کمتری نسبت به گذشته دارد . تقریبا می توان گفت که اکثر بیماری های روماتیسمی بزرگسالان ،کودکان را نیز میتواند درگیر کند ولی تفاوت های عمده ای بین روماتیسم اطفال و بزرگسال وجود دارد که عبارتند از :

۱. در زمان رشد ، درد های اسکلتی ممکن است ایجاد شود که با درد ها روماتیسمی اشتباه گرفته می شود.
۲. بعضی بیماری های عفونی مثل عفونت های ویروسی و تب مالت ممکن است شبیه بیماری های روماتیسمی در اطفال باشد .
۳. بعضی بد خیمی های کودکان ممکن است علائمی شبیه تورم‌ مفصل یا آرتریت داشته باشند که در این موارد لازم است بررسی های تشخیصی مثل تست های آزمایشگاهی و تصویربرداری انجام شود
۴. مصرف دارو ها در کودکان از نظر محاسبه ی دوز و عوارض حساسیت ویژه ای دارد .
۵. یک نوعی از روماتیسم اطفال به نام آرتریت روماتویید جوانان مختص اطفال میشود
۶. در نوجوانانی که با کمردرد مراجعه می کنند حتما باید از نظر تومور های بیضه بررسی شوند.
لذا در کودکان ، هوشیاری اطبا و والدین جهت تشخیص به موقع روماتیسم و رد علل دیگر از جمله بدخیمی ها ضروری می باشد