«

»

فوریه 18

روشهای بهبود آرتروز زانو

افرادی که آرتروز دارند باید برنامه ورزشی خاصی را دنبال کنند تا از فشار آوردن به مفاصل آنها جلوگیری شود و عضلات اطراف مفاصل تقویت شوند. ورزش باعث کمک به درمان دردهای آرتروز می‌شود ، اما سوزش در ناحیه مفاصل باعث سختی در ورزش کردن و جلوگیری از آن می‌شود. ورزش آرتروز را بهبود می‌بخشد و دامنه حرکت را افزایش می‌دهد. بعضی از افرادی که آرتروز دارند تصور می‌کنند که نباید ورزش کنند، زیرا به مخاط‌شان فشار می‌آید.

روش بهبود آرتروز زانو:

فشار دادن به بالش برای ارتوز زانو مفید هست

فشار دادن به بالش برای ارتوز زانو مفید هست

 

 

آرتروز زانو

آرتروز زانو

آرتروز زانو

آرتروز زانو

آرتروز زانو