«

»

سپتامبر 24

جایگزین کلشیسین در بیماری نقرس

کلشیسین و نقرس

با توجه به نایاب بودن کلشیسین  (Colchicine) در روز های اخیر به فکر چاره ای افتادیم تا جایگزینی  برای آن پیدا کنیم . از آنجایی که این دارو از گیاه سورنجان (گل حضرتی) پس از گرفتن ناخالصی از آن بدست می آید، میتوان از داروهای حاوی ترکیبات سورنجان برای درمان بجای کلشیسین استفاده کرد . این گیاه در عطاری ها موجود می باشد. اما همانطور که بیماران عزیز می دانند ، اندکی تغییر در دوز این ماده ، باعث عوارض جانبی و مسمومیت می شود . ولی در بعضی از داروهای گیاهی که در ایران تولید شده ، ترکیبات گل سورنجان وجود دارد و توصیه به مصرف این دارو به جای کلشیسین می شود. ولی مصرف این دارو باید مانند کلشیسین تحت نظر پزشک باشد و به طور خودسرانه مصرف نشود. از جایگزین های کلشیسین می توان به قرص رازی اشاره کرد که در ترکیباتش ازگیاه سورنجان استفاده شده است.