«

»

مه 19

بررسی و مقایسه دو بیماری: آرتریت روماتوئید و فیبرومیالژی

مراجعان زیادی به مطب اینجانب از دردهای مختلف در بدن و مفاصل شکایت دارند. و اکثرا با مطالعه مطالب مختلف دچار ابهام در نوع بیماری خود می شوند. به همین منظور مطلب زیر جهت آگاهی بیشتر مراجعان به مطب و سایت منتشر می شود:

برای مقایسه دو بیماری آرتریت روماتوئید و فیبرومیالژی ابتدا هریک از این بیماریها را جداگانه بررسی کرده و سپس آنها را با هم مقایسه می کنیم:

آرتریت روماتوئید چیست؟

آرتریت روماتوئید یک بیماری اتو ایمون است که باعث التهاب مزمن مفاصل می شود. اتو ایمون به بیماری گفته می شود که بافتهای بدن به طور اشتباهی مورد حمله سیستم ایمنی خود بدن قرار می گیرند و التهاب مفاصل و بافتهای اطراف مفصل مشخصه اصلی آرتریت روماتوئید است. این بیماری همچنین ارگانهای دیگری غیر از مفاصل را نیز درگیر می کند. به همین دلیل به جای آرتریت روماتوئید بعضی وقتها به این بیماری روماتوئید گفته می شود.

فیبرومیالژی چیست؟

فیبرومیالژی یک حالتی است که باعث درد مزمن می شود و در جهان چهار درصد مردم دچار فیبرومیالژی می شوند. فیبرومیالژی باعث درد در کل بدن است به طوری که خواب راحت در این بیماران وجود ندارد و مشخصه مهم این بیماری نداشتن خواب راحت است که همراه با خستگی مزمن هم هست. گرچه فیبرومیالژی باعث درد عضلات و مفاصل می شود ولی سطح التهاب و آزمایشات التهابی در این بیماری نرمال است. فیبرومیالژی می تواند باعث اختلال در زندگی عادی افراد شود و هیچوقت ارگانهای دیگری غیر از مفاصل و عصلات را در گیر نمی کند.

فرق بین فیبرومیالژی و آرتریت روماتوئید:

گرچه هردو بیماری باعث درد در کل بدن می شوند ولی معمولا در فیبرومیالژی ارگانهای دیگر بدن درگیر نمی شوند و فرق دیگر آن این است که آزمایشهای التهابی در فیبرومیالژی نرمال است. بیماری ممکن است هردو بیماری را با هم داشته باشد. به این شکل که بیمار روماتیسم مفصلی دارد و ممکن است دچار فیبرومیالژی هم شده باشد. یعنی روماتیسم مفصلی به دلیل استرسی که وارد می کند منجر به فیبرومیالژی می شود ولی برعکس آن امکان ندارد. یعنی کسی که به دلیل مشکلات استرسی و اختلال در خواب دچار فیبرومیالژی می شود هیچوقت دچار روماتیسم مفصلی نمیشود؛ و اگر هم دچار روماتیسم مفصلی شود ربطی به فیبرومیالژی ندارد.