«

»

آوریل 03

آرنج تنیس بازان و باند مخصوص

آرنج تنیس بازان :

نوعی بیماری تاندونی است که با التهاب تاندون های آرنج در اثر استفاده ی بیش از حد یا نا به جا ایجاد می شود . تاندون عبارت است از باند های قوی که عضلات را به استخوان ها متصل می کند. در صورت آسیب تاندون های خارجی آرنج تنیس بازان و در صورت آسیب دیدن تاندون های داخلی آرنج گلف بازان اطلاق می شود . فعالیت های دیگر که باعث این آسیب نی شود کار در خانم های خانه دار و برداشتن ساک و کیسه های سنگین و کار با ابزار و آچار .

علائم : درد آرنج، ضعف عضلات ساعد و گاهی تورم .

درمان : تسکین درد و خود داری از فعالیت های ساعد ، استفاده از باند مخصوص ساعد .که با نگهداری عضلات ساعد ، مانع جابجایی تاندون ها می شود.
در صورت عدم بهبودی ، تزریق آمپول های استروییدی به محل آسیب.

استفاده  از باند مخصوص آرنج تنیس بازان که در شکل زیر می توانید دو نمونه از آنها را مشاهده کنید:

باند مخصوص ارنج تنیس بازان

باند مخصوص ارنج تنیس بازان