«

»

ژانویه 20

آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی

 

شایعترین بیماری التهابی مفاصل بوده و جزء بیماری‌های خود ایمنی میباشد

 شیوع :  یک درصد جامعه

علایم بالینی :  

تورم و درد مفاصل  مخصوصا مفاصل کوچک دست

خشکی صبحگاهی مفاصل

خستگی

ندول‌های روماتوئید

دفورمیته مفاصل وتخریب مفاصل در صورت تاخیر درمان

 

 علایم خارج مفصلی

ندولهای روماتوئیدی (۲۰ درصد) در سطح خلفی ساعدها و در نواحی در معرض فشار مکانیکی ایجاد می‌شود.

تظاهرات ریوی

تظاهرات قلبی

درگیری چشمی

 

علل

سیگار، عفونت ها، استرس و تا حدی ژنتیک

تشخیص

علایم بالینی و ازمایش RF , anticcp

 

درمان

پردنیزولون

متوترکسات

سولفاسالازین

کلرکین و هیدروکسی کلرکین

داروهای بیولوژیک