«

»

دسامبر 25

آرتریت تمپورال

آرتریت تمپورال چیست

آرتریت تمپورال یک نوع واسکولیت عروق بزرگ میباشد یعنی التهاب عروق باعث تنگی و در نتیجه نارسایی ارگان درگیر می شود
معمولاً در خانمهای سنین ۵۰ سالگی بیشتر دیده می شود و وجه مشخصه آن وجود سردرد های شدید در ناحیه گیجگاه و گاهی تاری دید است

علائم بالینی

علایم بالینی آرتریت تمپورال عبارتند از :

  • سردرد شدید در ناحیه گیجگاهی
  • کم خو نی
  • بالا بودت ESR
  • در صورت درگیری شریان چشمی تاری دید
  • تب و علائم عمومی

تشخیص آرتریت تمپورال

برای تشخیص آرتریت تمپورال سردرد شدید در خانم های میانسال همراه با تب و ایثار بالا و درگیری چشمی هست که با بیوپسی شریان تمپورال قطعی میشود

سونوگرافی نیز در این بیماران در صورتی که به صورت داپلر سونوگرافی انجام شود کمک کننده می باشد
کم خونی نیز در این بیماران وجود دارد

درمان آرتریت تمپورال

برای درمان آرتریت تمپورال
از روز اول تشخیص پردنیزولون استفاده می شود معمولاً ۴۰ تا ۶۰ میلی گرم شروع شده و به تدریج کاهش داده می‌شود.
بهتر است بیوپسی شریان تمپورال هم در روزهای شروع پردنیزولون حداکثر تا دو روز بعد انجام شود .
بنابراین یکی از اورژانس ها سردرد تمپورال آرترایتیس است. با تشخیص به موقع ، از سکته مغزی و کوری پیشگیری می شود.