بایگانی برچسب: روماتيسم مفصلي

دی ۱۹

آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی

بیماری آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یکی از شایع ترین بیماری های روماتیسمی میباشد که با خشکی صبحگاهی و درد و تورم مفاصل دست و سایر مفاصل کوچک و بزرگ مشخص میشود.