بایگانی برچسب: دانسیتومتری استخوان

بهمن ۰۲

ضرورت انجام سنجش تراکم استخوان برای افراد بالای ۶۵ سال

پوکی استخوان

ضرورت انجام سنجش تراکم استخوان برای افراد بالای ۶۵ سال