«

»

دی ۱۱

رژیم غذایی در بیماری نقرس

 

رژیم غدایی در نقرس که عمدتاً برای کاهش اسید اوریک استفاده می شود به قرار زیر است:
۱- محدودیت انواع گوشت از جمله (گوشت قرمز، سفید، ماهی، میگو ، دل و قلوه و…)
۲- محدودیت حبوبات
۳- محدودیت الکل
لازم به ذکر است که بعضی غذاها از جمله لبنیات و گیلاس سیاه می تواند مفید باشد.